Saltar apartados

Ofertes de Treball

En aquesta pàgina pots trobar informació sobre ofertes de treball que arriben al departament. No es gestionen des d'ací, per la qual cosa, si estàs interessat/interessada, hauràs de contactar directament amb cada empresa.

 

Data de publicació: 06/06/2019

MSCA ITN MARSoluT - Managed Aquifer Recharge Solutions Training Network  requereix candidatures en els camps de GEOLOGIA, ENGINYERIA, HIDROLOGIA, i HIDROQUÍMICA

Més informació: https://www.marsolut-itn.eu/job-offers/

 

Data de publicació: 06/06/2019

Oferta de treball en el KIT-INE (Karlsruhe, Alemanya) per a estudiant de doctorat sobre modelització de transport reactiu.
Més informació:  http://www.pse.kit.edu/karriere/joboffer.php?id=2863&language=en

 

Data de publicació: 26/02/2019

Lloc d'investigador predoctoral per 32 mesos en l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i Medi ambient, IIAMA, de la Universitat Politecnica de València, UPV.

La plaça s'adscriu al projecte europeu LIFE RESILIENT FOREST,  Coupling water, fire and climate resilience with biomass production in Forestry to adapt watersheds to climate change  http://www.resilientforest.eu/

 OBJECTIUS:

- Desenvolupament d'un Sistema d'Ajuda a la Decisió (DSS) per a determinar estratègies de gestió forestal sostenible integrant aigua, biomassa i risc d'incendi, així com la valoració de serveis ecosistémicos relacionats amb la gestió forestal, utilitzant algorismes evolutius multiobjetiu

Açò implica les següents tasques específiques, entre unes altres:

- Programació d'eina informàtica per al DSS anterior - llenguatge de programació C++, Python, Fortran, Java o equivalent

- Aplicació de l'eina a diversos casos d'estudi segons el previst en el projecte ResilientForests

- Redacció d'un manual d'usuari per a l'eina

- Divulgació científica (redacció d'articles, conferències, ...)

 PERFIL:  Enginyer de Camins Canales i Ports, Enginyer de Montes, Enginyer Agrònom o (títols universitaris oficials de Graduat en l'àmbit de les titulacions indicades més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball)

 CONDICIONS: 1200€/mes (més pagues extres)

 Data límit per a aplicar: 6/03/19

 Més informació sobre el tràmit en:  http://www.upv.es/entidades/SRH/conypi/1064398normalc.html

Data de publicació: 26/02/2019

iMdea Agua - Madrid convoca una plaça d'ajudant a la investigacioìn per al projecte nacional FILVER+: Regeneració d'aigües mitjançant un nou concepte de filtre verd. Al candidat/a seleccionat se li ofrecerá un contracte laboral a temps complet (37,5 hores/setmanals) per una duració de dotze mesos, prorrogable en anualitats després de superar una evaluació favorable, en funció de les necessitats del projecte. Tota la informació apareix a la web:http://www.agua.imdea.org/sites/default/files/pdf/careers/ofertas/Oferta%20AI%202019-02_es.pdf

Data de publicació: 26/02/2019

Oferta de treball de la empresa Dnota Medio Ambiente SL a Sant Cugat del Vallès - Barcelona:

 Formació

 • Titulat universitari de Grau Superior en l’àmbit de la Geologia amb especialitat en Hidrogeologia o equivalent
 • Disposar d’una titulació de màster o postgrau en hidrogeologia.

 Experiència mínima

 • Tres anys d’experiència en la realització de treballs d’hidrogeologia.

 Aptituds

 • Capacitat per a dur a terme la coordinació tècnica de projectes
 • Experiència en redacció d’informes
 • Valorable coneixements en GIS
 • Experiència en bases de dades y bon maneig de Excel.

 Descripció

 • Assistència tècnica externa (autònom) que durà principalment a terme les funcions de coordinació d'un equip de mostreig d'aigües subterrànies i elaboració d'informes de resultats pel client final.

 Duració

 • 1 any a temps parcial, aproximadament.

 Interesats contactar amb:

     Maria Aguilà

    Departamento de desarrollo
    maguila@dnota.com
    M +34 672328989

Data de publicació: 08/01/2019

 • LLOC DE TREBALL: HIDROGEÒLEG / HIDROGEÒLOGA
 • Es requereix:
  • persona per a realitzar mostrejos d'aigües subterrànies i mesures de paràmetres de camp.
  • Es requerirà en determinats mesos de l'any com a persona de suport.
  • Haurà d'acreditar una titulació de màster/postgrau en el camp de la hidrogeologIa, i una experiència laboral de tres anys en treballs similars.
  • Es prioritzaran aquelles candidatures residents en la província de Lleida i a qui dispose de vehicle propi (es pagarà el kilometraje)
  • Persones interessades enviar CV a: gfreixas@dnota.com amb l'assumpte: Oferta hidrogeòleg / hidrogeòloga

Data de publicació: 17/12/2018

Data de publicació: 10/12/2018

 • LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A DE SÒLS CONTAMINATS
 • TITULACIÓ: Titulació universitària de tipus preferiblement: Geologia, Química, Biologia, Ciències Ambientals, Agronomia o similar.
 • Es valorarà postgrau en Hidrogeologia Subterrània
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Coneixements de normativa legal vigent en sòls contaminats i aigües subterrànies; Geologia i hidrogeologia; Tecnologies d'investigació del subsòl.
 • EXPERIÈNCIA PRÈVIA: en investigació i caracterització de sòls com a mínim 2 anys
 • IDIOMES: Català i Castellà. Valorable altres idiomes
 • CONEIXEMENTS: Informàtics de GIS i Autocad
 • CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
  • La persona candidata exercirà les  funcions següents:
   • - Presa de mostres de sòls i aigües subterrànies
   • - Supervisió d'equips de recuperació ambiental
   • - Testificació de sondejos
   • - Realització d'assajos de bombament
   • - Redacció d'informes tècnics i interpretació de resultats
   • - Verificació i ajust d'equips
 • LLOC DE TREBALL: Barcelona. Disponibilitat per viatjar a nivell nacional
 • Imprescindible permís de conduir
 • Persones interessades: envieu cv a: invesoil@invesoil.com

Data de publicació: 10/12/2018

Data de publicació: 16/11/2018

Data de publicació: 14/11/2018

 • Més informació i enviament CV:
    Iñaki Cearra
    HR Manager & Legal Counsel
    inaki.cearra@arcadis.com 
    ARCADIS ESPAÑA Design & Consultancy S.L.
    Calle Orense, 4 - planta 11
    28020 Madrid (Spain)
    T +34 917660033 | M +34 687924890 | F +34917668970
    www.arcadis.com

Data de publicació: 25/10/2018:

 • IPROMA (www.iproma.com) està en procés de selecció de personal com a tècnico/a mostrejador/a d'aigües superficials.
   
  Persones interessades, podeu enviar CV a mcardila@iproma.com

Data de publicació: 15/10/2018:

 • Geòlegs/Geòlogues amb estudis de Màster i bon expedient acadèmic per a la Universitat de Barcelona (Sedimentary Geology Research Group)

Més informació: convocatòria d'oferta de treball

Data de publicació: 26/04/2018:

 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES -Bogotà-(Departament de Geociències)
  • plaça de petrologia metamòrfica

Més informació: convocatòria d'oferta de treball

Data de publicació: 26/04/2018:

TELUR Geotermia y Agua, S.A. busca contractar una persona per a les tasques següents:

 • Realització d'estudis i projectes hidrogeològics.
 • Modelització de fluxe, transport i energia en el terreny
 • Explotació de xarxes de monitoratge hidrogeològica.
 • Direcció d'obres d'investigació i captació d'aigües subterrànies.
 • Proves, assajos i rehabilitació de sondejos

Més informació: convocatòria d'oferta de treball

Data de publicació: 26/04/2018:

 • NABLA, empresa de consultoria especialitzada en el medi hidrogeològic i agiua subterrània busca contractar:
 • tècnic/a responsable de projectes, especialista en hidrologia subterrània
 • Les persones interessadas podran remetre CV fins el 28 d'abril de 2018 a:
  • nabla@nablahidro.net
 • Més informació: convocatòria d'oferta de treball

Data de publicació: 10/04/2018:

SABOREDO® (TERRA ET AQUA GEOPROJECTES, SL), empresa dedicada a la hidrogeologia, necessita algú amb el títol de Geologia o similar.

 • - Es valorarà títol en posgrau o master en hidrologia subterrània.
 • - Sense experiència prèvia.
 • - Cal que dispose de cotxe propi.
 • - Lloc temporal, per a tasques d'oficina i de camp.
 • - Amb oficina a Barcelona.
 • - Persones interessades, envieu CV a saboredo@saboredo.com

 

Data de publicació: 19/02/2018:

Es busca candidatura a Beca Doctoral en el marc d'un projecte PICT.

 • Tipus de beca: Inicial.
 • Àrea: Ciències de la Terra i Hidro-atmosfèriques.
 • Investigador responsable: Dr. Luis Vives.
 • Títol del Projecte: Processos de salinització de les aigües subterrànies i la seua relació espacial amb els sóls i la vegetació en un sector de la Pampa Deprimida bonaerense.
 • Codi del Projecte: PICT-2016-3688.
 • Institució Beneficiària: Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo J. Usunoff” (http://www.ihlla.org.ar/).
 • Tema: Identificació i quantificació dels processos de salinització de les aigües subterrànies en un sector de la Pampa Deprimida bonaerense.
 • Descripció tema beca: Els procesos de salinització són principalment conseqüència de l'acumulació de sals solubles i de sodi intercanviable tant en el sól com en l'aigua, i poden ser d'origen natural i/o antròpic. Objectiu: identificar i quantificar els processos físics-químics que contribueixen a la salinització de l'aigua subterrània i establir-ne la correspondència espacial amb les característiques dels sóls i de les comunitats vegetals que es desenvolupen en un sector de la Pampa Deprimida bonaerense. El pla d'activitats inclous tasques de camp, de laboratori i de gabinet.
 • Requisits: Grau universitari preferentement de la carrera de Geologia, de fins a 35 anys a la data de tancament del concurs. L'aspirant haurà de tenir coneixements bàsics de geologia i hidrogeologia. Es valoraran positivament la vocació per a formar-se en investigació científica, la disposició per a treballar en un equip multidisciplinari, les experiències prèvies en investigació i el domini de l'anglés. Es requerirà viure a la ciutat d'Azul (Buenos Aires). Més requisits en: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/712
 • Lloc de treball: Campus Universitari d'Azul. República d'Itàlia 780, Azul, Buenos Aires, Argentina.
 • Inici aproximat: maig de 2018.
 • Durada: 3 anys
 • Dedicació: 40 hs setmanals.
 • Estipendi mensual aproximat: $19.000.
 • Contacte: María Emilia Zabala (mariaemiliazabala@hotmail.com; mzabala@faa.unicen.edu.ar).  Enviar CV amb referències, títol i certificat analític.

Data de publicació: 05/02/2018:

 • Oferta : Empresa important minera ubicada en la zona norde de Xile vol contractar Hidrogeòleg de Terreny. Aquest professional serà responsable d'executar i interpretar assajos hidràulics, sondes geofísiques, testificació de sondejos, supervisió de perforacions, organització i planificació de maquinària de perforació, entre d'altres.
 • Requisits:
  • - Títol de Geologia amb postgrau en hidrogeologia
  • - Experiència laboral 2 anys comprobables en Hidrogeologia aplicada
  • - Carnet de conduir Classe B amb més d'un any d'antiguetat
  • - Disposicioó per a treballar en torns en Faena (ubicada en la zona Nord de Xile)
  • - Capacitat de lideratge i treball en equip
  • - Orientació a la consecució d'objectius i prevenció de riscos

Les persones interessades poden enviar currículum, al correu reclutamiento.hidro.2018@gmail.com

 

Data de publicació: 05/02/2018:

Oferta: director/a adjunt/a per a l'organització PRIMA, amb seu a Barcelona

Consulteu ací la informació relacionada amb l'oferta.

 

Data de publicació: 05/02/2018:

 • Oferta: contractar a un nou investigador en l'Estació Regional del Nord-oest de l'Institut de Geologia de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, amb seu en Hermosillo, Sonora (Mèxic).
 • Per a aquesta plaça s'han proposat diversos perfils com pot veure's en el document adjunt, i se seleccionarà al candidat més capacitat.
 • La durada del contracte és d'un any amb possibilitat de renovació fins a 3 anys. Com a part del Subprograma d'Incorporació de Joves Acadèmics, passats aquests 3 anys, és probable que s'òbriga un concurs d'oposició oberta en la mateixa línia de recerca.

 Pots consultar i ampliar informació en aquest document

 

Data de publicació: 15/01/2018:

Empresa d'àmbit nacional ofereix l'oferta de treball següent:

 • Perfil: Hidrogeòleg, es valorarà experiència laboral prèvia.
 • Requisits:
  • Llicenciatura en CC Geològiques o Enginyeria Geològica o Ciències Ambientaes, o titulació semblant, preferiblement amb títol de Master i/o Cursos de Postgrau en Hidrogeologia.
  • Experiència en treballs de camp d'investigació i/o remediació: supervisió de sondejos, control d'excavacions, execució d'assajos de bombeig, maneig d'equips i/o plantes de descontaminació (indiqueu-ne tecnologies), mostrejos de sóls/aigües, etc.
  • Experiència en models matemàtics de fluxe (MODFLOW)
  • Coneixement i maneig de programes auxiliars tipus SURFER, i/o eines SIG, bases de dades i excel.
  • Hàbit en la interpretació de resultats i en l'elaboració d'informes.
  • Disponibilitat absoluta i immediata per a viatjar (Península)
  • Carnet de conduir.
  • Amb base en les oficines de Madrid.
 • Adicionalmente es valorará:
  • Bon nivell d'anglés i maneig d'altres idiomes.
  • Coneixement de programari específics per a càlcul de l'anàlisi de riscos per a la salut humana.
  • Formació en Norma UNE-EN ISO 17020.
  • Formació en riscos laborals PRL.
 • Sou: a convenir segons aptituds

Envieu CV a: tecnicodescontaminacionsuelos@gmail.com

 

Data de publicació: 22/12/2017:

 • L'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME) té intenció de sol·licitar un contracte de 3 anys a la convocatòria de Promoció del Talent i el seu Empleabilidad (BOE del 27 d'octubre de 2017). El contracte es pensa dedicar a la infraestructura recàrrega/lisímetre en Doñana per la qual cosa se cerca una candidatura amb Titulació universitària: Llicenciat o Graduat en (Hidro)Geologia, Hidrologia, Geofísica o Enginyer o similar.
 • Termini de sol·licitud 23.01.2018. Avaluació: 80% el projecte i 20% el candidat.
 • Les tasques serien: Data processing (Python), Manteniment de base de dades, Modelització zona no saturada, descàrrega de dades i manteniment de les instal·lacions en el camp, implementar una infraestructura de descàrrega en remot en col·laboració amb personal de l'estació Biològica de Doñana, beneficiant i recolzant la Infraestructura Científica Tecnològica Singular de comunicacions i equipaments científics a la Reserva Natural de Doñana (ICTS)
 • Persones interessades contacteu amb:
  • Claus Kohfahl
  • Institut Geològic i Miner d'Espanya
  • Plaza d'Espanya/Torre Nord
  • 41013 Sevilla
  • tel.: 34 95423661-30
  • email: c.kohfahl@igme.es

Data de publicació: 30/11/2017:

 El departament de sóls contaminats de l'Empresa Petrosuport necessita algú que s'haja graduat en Geologia fa poc per a treballar en temes de contaminació de sóls i aigües subterrànies

 • L'empresa està a Terrassa i cal tenir carnet de conducir i dominar l'Acad.
 • No cal experiència. Els temes econòmics es tractaran amb la persona ans de l'entrevista.
 • Les personas interessades poden enviar currículum a petrosuport@petrosuport.com

Data de publicació: 24/11/2017:

 

 Data de publicació: 15/11/2017

 • Oferta d'ocupació Geòleg
 • Melt Group, cerca per a important empresa del sector ceràmic situada a Alacant, algú amb el títol de Geologia. Es tracta de participar en l'equip de producció per a plantejar campanyes d'exploració a Àfrica, principalment.


La persona seleccionada es responsabilitzarà de:

  • Labors de recerca de camp de nous recursos miners a Espanya i l'estranger (principalment Àfrica). Exploració, cartografia, supervisió i testificación de sondejos, geofísica. Greenfield & Brownfield.
  • Avaluació actualitzada i periòdica de les reserves de jaciments de la companyia.
  • Realització d'informes geològics.
  • Generació de models 3D de jaciments miners mitjançant maneig avançat de Geovia Surpac, AutoCad, GIS, MDT, etc.
  • Avaluació de qualitat de pedra natural.

 

 • Requisits mínims

Capacitat per a comunicar-se en anglés. Si es coneixen altres idiomes com el portuguès, italià, és positiu.

ENVIAR CV A: Alejandra.delacour@meltgroup.com

 

 

 

 

Departament Ciències de la Terra i del Medi Ambient


Universitat d'Alacant
Campus de Sant Vicent del Raspeig | 03690 | Espanya

Tel: (+34) 96 590 3552

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464