Saltar apartados

Ofertes de Treball

En aquesta pàgina pots trobar informació sobre ofertes de treball que arriben al departament. No es gestionen des d'ací, per la qual cosa, si estàs interessat/interessada, hauràs de contactar directament amb cada empresa.

 

Data de publicació: 06/06/2019

MSCA ITN MARSoluT - Managed Aquifer Recharge Solutions Training Network  requereix candidatures en els camps de GEOLOGIA, ENGINYERIA, HIDROLOGIA, i HIDROQUÍMICA

Data de publicació: 06/06/2019

Oferta de treball en el KIT-INE (Karlsruhe, Alemanya) per a estudiant de doctorat sobre modelització de transport reactiu.

Data de publicació: 26/02/2019

Lloc d'investigador predoctoral per 32 mesos en l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i Medi ambient, IIAMA, de la Universitat Politecnica de València, UPV.

La plaça s'adscriu al projecte europeu LIFE RESILIENT FOREST,  Coupling water, fire and climate resilience with biomass production in Forestry to adapt watersheds to climate change  http://www.resilientforest.eu/

 OBJECTIUS:

- Desenvolupament d'un Sistema d'Ajuda a la Decisió (DSS) per a determinar estratègies de gestió forestal sostenible integrant aigua, biomassa i risc d'incendi, així com la valoració de serveis ecosistémicos relacionats amb la gestió forestal, utilitzant algorismes evolutius multiobjetiu

Açò implica les següents tasques específiques, entre unes altres:

- Programació d'eina informàtica per al DSS anterior - llenguatge de programació C++, Python, Fortran, Java o equivalent

- Aplicació de l'eina a diversos casos d'estudi segons el previst en el projecte ResilientForests

- Redacció d'un manual d'usuari per a l'eina

- Divulgació científica (redacció d'articles, conferències, ...)

 PERFIL:  Enginyer de Camins Canales i Ports, Enginyer de Montes, Enginyer Agrònom o (títols universitaris oficials de Graduat en l'àmbit de les titulacions indicades més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions del lloc de treball)

 CONDICIONS: 1200€/mes (més pagues extres)

 Data límit per a aplicar: 6/03/19

Data de publicació: 26/02/2019

iMdea Agua - Madrid convoca una plaça d'ajudant a la investigacioìn per al projecte nacional FILVER+: Regeneració d'aigües mitjançant un nou concepte de filtre verd. Al candidat/a seleccionat se li ofrecerá un contracte laboral a temps complet (37,5 hores/setmanals) per una duració de dotze mesos, prorrogable en anualitats després de superar una evaluació favorable, en funció de les necessitats del projecte.

Data de publicació: 26/02/2019

Oferta de treball de la empresa Dnota Medio Ambiente SL a Sant Cugat del Vallès - Barcelona:

 Formació

 • Titulat universitari de Grau Superior en l’àmbit de la Geologia amb especialitat en Hidrogeologia o equivalent
 • Disposar d’una titulació de màster o postgrau en hidrogeologia.

 Experiència mínima

 • Tres anys d’experiència en la realització de treballs d’hidrogeologia.

 Aptituds

 • Capacitat per a dur a terme la coordinació tècnica de projectes
 • Experiència en redacció d’informes
 • Valorable coneixements en GIS
 • Experiència en bases de dades y bon maneig de Excel.

 Descripció

 • Assistència tècnica externa (autònom) que durà principalment a terme les funcions de coordinació d'un equip de mostreig d'aigües subterrànies i elaboració d'informes de resultats pel client final.

 Duració

 • 1 any a temps parcial, aproximadament.

 Interesats contactar amb:

     Maria Aguilà

    Departamento de desarrollo
    maguila@dnota.com
    M +34 672328989

Data de publicació: 08/01/2019

 • LLOC DE TREBALL: HIDROGEÒLEG / HIDROGEÒLOGA
 • Es requereix:
  • persona per a realitzar mostrejos d'aigües subterrànies i mesures de paràmetres de camp.
  • Es requerirà en determinats mesos de l'any com a persona de suport.
  • Haurà d'acreditar una titulació de màster/postgrau en el camp de la hidrogeologIa, i una experiència laboral de tres anys en treballs similars.
  • Es prioritzaran aquelles candidatures residents en la província de Lleida i a qui dispose de vehicle propi (es pagarà el kilometraje)
  • Persones interessades enviar CV a: gfreixas@dnota.com amb l'assumpte: Oferta hidrogeòleg / hidrogeòloga

 

OFERTES ANTERIORS: 2018 /2017

 

Departament Ciències de la Terra i del Medi Ambient


Universitat d'Alacant
Campus de Sant Vicent del Raspeig | 03690 | Espanya

Tel: (+34) 96 590 3552

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464