Saltar apartados

Àrea de Geodinàmica Externa

 

L'àrea de Geodinàmica Externa desenvolupa les seues tasques docents en diverses assignatures de les titulacions de Biologia, Ciències del Mar, Enginyeria Geològica, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, així com en Mestre d'Educació Primària. A més, col·labora en tres programes oficials de postgrau: Màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua, Màster d'Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis, Màster en Professorat d'Educació Secundària (Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional) i Ensenyaments Artístics, d'Idiomes i Esportius.

PERSONAL

 • José Miguel Andreu Rodes
 • José Delgado Marchal
 • Jaime Cuevas González
 • Miguel Fernández Mejuto
 • Juan Carlos Sirvent Artiaga (Col·laborador Honorífic)
 • Mariano López Arcos (Col·laborador Honorífic)

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 

Hidrogeologia de zones àrides i semiàrides

Les zones àrides, semiàrides i subhumides seques estan en expansió i representen més del 30% de la superfície terrestre. Entre elles s'engloba part de la nostra província. La disminució de la disponibilitat d'aigua relacionada amb la creixent demanda suposa un factor limitant per al desenvolupament d'aquestes regions. El grup de Geodinámica Externa treballa en aspectes hidrogeològics com la sobreexplotació d'aqüífers des de fa més de vint anys.

castell de busot

 

 

 

Vista panoràmica dels terrenys situats en condicions semiàrides de la província d'Alacant (en primer terme Castell de Busot).

 

 

Hidrogeologia càrstica

En la nostra regió la major part dels aqüífers són de naturalesa càrstica. Aquests aqüífers presenten una sèrie de singularitats que els diferencien de la resta, entre les quals es pot destacar l'elevada potencialitat dels seus recursos i l'excel·lent qualitat de les seues aigües. El model conceptual que en tenim està en constant revisió. La investigació que actualment es desenvolupa en el nostre departament contribueix a un millor coneixement d'aquests mitjans.

Hidrokarstica

 

 

 

Vista panoràmica del Barranc de Sacos on hi ha les Fonts de l'Algar.

 

 

Recàrrega natural d'aqüífers

La gestió de les aigües subterrànies ha de regir-se per una política de sostenibilitat, la qual cosa comporta la recerca d'un equilibri entre la recàrrega o entrada que experimenten els aqüífers i la seua extracció. No obstant això, l'estimació de la recàrrega no és un aspecte fàcil d'establir, ja que no hi ha una metodologia vàlida universal. Actualment, la comunitat científica fa un gran esforç en l'estudi de la recàrrega d'aqüífers, en aquest sentit, l'àrea de Geodinàmica Externa centra part de la investigació en aquest camp de la Hidrogeologia.

recarrega

 

 

 

 

 

 

Franja epicàrstica de l'aqüífer d'Aitana.

 

 

Dinàmica de cavitats càrstiques

L'àrea de Geodinàmica estudia diverses cavitats càrstiques amb l'objecte d'establir el funcionament d'aquests medis, en una regió especialment sensible als canvis climàtics ràpids com el sud-est peninsular.

Aquestes investigacions abasten tant l'estudi dels espeleotemes, com a marcadors ambientals i paleoclimàtics, com les condicions microclimàtiques i hidrogeoquímiques en aquests medis. Amb açò es persegueix avaluar com aquesta informació climàtica es transfereix als espeleotemes i quina és la utilitat dels espeleotemes com a geoindicadors d'alerta primerenca en estudis de canvi climàtic.

rull

 

 

 

Panoràmica de la Cova del Rull (Vall d'Ebo).

 

 

 

DOCÈNCIA

 

 visita a rambla de el judio

 

 

Visita a l'embassament de laminació de la rambla del Judío. Es tracta d'una rambla que desemboca en el riu Segura, en el terme municipal de Cieza (Múrcia)

 

 

 

 

mesuraments en acuifero de penarrubia

 

 

Alumnes realitzant els mesuraments de l'evolució de nivell durant un assaig de bombament efectuat en l'aqüífer de Peñarrubia, prop de la població de Saix (Alacant)

 

 

 

 

 

medicion del cabal del rio segura

 

 

Pràctica de mesurament del cabal d'una secció del Riu Segura en la localitat de Cieza (Múrcia), mitjançant el mètode d'aforament directe amb molinet.

 

 

 

 

 

geotecnia

 

 

Alumnes realitzant un reconeixement geotècnic en una trinxera de carretera.

 

 

 

Grau en Ciències del Mar
 • 24539 ORDENACIÓ DEL LITORAL 
Grau en Geologia
 • 25525 GEOMORFOLOGIA
 • 25540 FONAMENTS D'HIDROGEOLOGIA
 • 25541 GEOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA
 • 25543 AMPLIACIÓ D'HIDROGEOLOGIA
 • 25547 GEOLOGIA AMBIENTAL I RISCOS GEOLÒGICS
 • 25548 AMPLIACIÓ DE GEOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA
 • 25999 TREBALL FI DE GRAU
Màster Universitari en Enginyeria Geològica
 • 49615 HIDROGEOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA GEOLÒGICA
 • 49633 PROSPECCIÓ I CAPTACIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES
Màster Oficial en Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis
 • 35605 GEOMORGOLOGIA I HIDROLOGIA DE LA CONCA MEDITERRÀNIA
Màster Oficial en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua
 • 37600 EL CICLE DE L'AIGUA. RECURSOS SUBTERRANIS I SUPERFICIALS
Màster Oficial en Gestió i Restauració del Medi Natural
 • 36000 DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D'ECOSISTEMES

 

 

Departament Ciències de la Terra i del Medi Ambient


Universitat d'Alacant
Campus de Sant Vicent del Raspeig | 03690 | Espanya

Tel: (+34) 96 590 3552

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464